Amaç

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Merkez Bankası ve diğer bakanlık ve kuruluşlarca hazırlanıp Birlik görüşüne sunulan mevzuat düzenlemeleri ile Birlikçe önerilen düzenlemelere ilişkin Birlik görüşünün oluşturulmasını teminen Yönetim Kurulu’na sunulacak raporların hazırlanması, bankalar veya üçüncü kişilerin Birliğe aktardıkları hukuki sorunların görüşülmesi ve mütalaalar hazırlanması.

Sekreterya

Araştırma, İstatistik ve Sektör Düzenlemeleri