Amaç

Bankalarda kullanılmakta olan müşteri banka hesap numaralarının International Bank Account Number (IBAN) standartlarına uygun olarak yeniden yapılandırılması amacıyla bir çalışma yürütmektir.

Sekreterya

Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Bölümü

IBAN Hesaplama ve Doğrulama Aracı

Belgeler