Amaç

Bankaların kambiyo ve dış ticaret mevzuatı uygulamasında karşılaştığı; tereddüt edilerek açıklanması istenen, yoruma ihtiyaç duyulan ve mevzuat değişikliği yapılması istenen konularda Birliğimize yapacakları başvuruların değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Sekreterya

Araştırma, İstatistik ve Sektör Düzenlemeleri