Amaç

Konut finasmanı sistemine ilişkin düzenleme çalışmaları için görüş oluşturmak, konut finansmanı alanında uluslararası ve ulusal piyasalardaki gelişmeleri izlemek ve ülkemizde sistemin gelişmesi için yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek üzere oluşturulmuştur.

Sekreterya

Araştırma, İstatistik ve Sektör Düzenlemeleri