Kredi ve Karşılıklar Çalışma Grubu

Amaç

Bankaların Bankacılık Kanunu’nun kredi işlemleri ve karşılıklara ilişkin alt düzenlemelerinin uygulanmasında karşılaştıkları sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

Sekreterya

Araştırma, İstatistik ve Sektör Düzenlemeleri