Amaç

Bankaların Bankacılık Kanunu’nun kredi işlemleri ve karşılıklara ilişkin alt düzenlemelerinin uygulanmasında karşılaştıkları sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

Sekreterya

Araştırma, İstatistik ve Sektör Düzenlemeleri