Amaç

Gelişen ekonomik işlemlere ve değişen mevzuata bağlı olarak ortaya çıkan, özellikle bankacılık uygulamalarını ilgilendiren ve tüm uygulayıcılar bakımından çözümlenmesi gereken vergisel nitelikteki sorunlara ilişkin çözümlerin Birlik aracılığı ile gerçekleştirilmesini teminen görüş ve öneri oluşturmak, üyelerimizden alınan başvuruları da değerlendirerek T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü veya ilgili diğer makamlara başvuru yaparak uygulamada yeknesaklık sağlamak.

Sekreterya

Araştırma, İstatistik ve Sektör Düzenlemeleri