Amaç

Banka şubelerinde gerçekleştirilen ve müşteri teması olmayan operasyonel işlemlerin uzman ve odaklanmış merkezi birimlerce gerçekleştirilmesi ve işlemlerde etkinlik ve verimlilik elde edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmektir.

Sekreterya

Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Bölümü