Amaç

Bankaların muhasebe uygulamaları kapsamnda yer alan konularda ortak çalışmalar yapmak ve ilgili düzenlemelere ilişkin tereddüt yaratan ve/veya uygulama açısından değişiklik öngörülen konularda görüş oluşturmak üzere kurulmuştur.

Sekreterya

Araştırma, İstatistik ve Sektör Düzenlemeleri