Amaç

T.C. Merkez Bankası tarafından yürütülmekte olan Elektronik Fon Transferi (EFT), Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) ve Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) ile ilgili çalışmalara bankaların katılımını sağlamak, sektörün bu sistemlere ilişkin beklentilerini tespit etmek, sistemlerin işleyişinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri oluşturmak, uygulama standartlarını oluşturmak ve TCMB ile katılımcı bankalar arasında koordinasyonu sağlamaktır.

Sekreterya

Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Bölümü

Düzenlemeler