Amaç

Para piyasalarına yönelik çalışmalar yapmak, para piyasalarında yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi ve gerekli olduğu durumlarda ilgili kamu otoritelerine Üyelersunmak üzere görüş hazırlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Sekreterya

Araştırma, İstatistik ve Sektör Düzenlemeleri