Para Piyasaları Çalışma Grubu

Amaç

Para piyasalarına yönelik çalışmalar yapmak, para piyasalarında yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi ve gerekli olduğu durumlarda ilgili kamu otoritelerine Üyelersunmak üzere görüş hazırlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Sekreterya

Araştırma, İstatistik ve Sektör Düzenlemeleri