Amaç

Sermeye Piyasası Kanunu ve alt düzenlemelerde yapılması beklenen değişiklikler hakkında Birlik görüşünün hazırlanması ve düzenlemeler hakkında üyelerimiz nezdinde ortaya çıkan sorunların görüşülerek değerlendirilmesi ve çalışmaların kurum içi koordinasyonunun sağlanması faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Sekreterya

Araştırma, İstatistik ve Sektör Düzenlemeleri