Amaç

Bankaların faaliyetlerine ilişkin sigorta işlemleri ve iştirakleri olan sigorta şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler kapsamında yaşanan sorunlara ilişkin görüş ve öneri hazırlamak üzere oluşturulmuştur.

Sekreterya

Araştırma, İstatistik ve Sektör Düzenlemeleri