Amaç

Bankaların kredilendirmede ve diğer hizmetlerinde, çevrenin korunmasına ilişkin genel bir yaklaşımın oluşturulması ve konunun sosyal bir proje olarak ele alınması hususunda yapılacak çalışmalara katkı sağlanamsı amacıyla kurulmuştur.

Sekreterya

Araştırma, İstatistik ve Sektör Düzenlemeleri