Amaç

Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) ilgili alt düzenlemeleri çerçevesinde ülkemiz uygulamalarını değerlendirmek ve görüş oluşturmak, Birlik ile MASAK Başkanlığı arasında işbirliği kapsamında yapılabilecek faaliyetleri planlamak amacıyla kurulmuştur.

Sekreterya

Araştırma, İstatistik ve Sektör Düzenlemeleri