İsimTarih 
Adil Onaran 26.11.1958 - 14.02.1959 (Asaleten)
Vecdi Ünay 14.02.1959 - 05.04.1961 (Vekaleten)
Nail Gidel 05.04.1961 - 01.08.1963
01.08.1963 - 31.07.1977
(Asaleten)
(Asaleten)
Akın Altınok 01.08.1977 - 31.10.1981 (Asaleten)
Şinası Arık 31.10.1981 - 31.12.1982
01.01.1982 - 30.06.1987
(Vekaleten)
(Asaleten)
İlhan Başbuğoğlu 03.07.1987 - 31.05.1988 (Asaleten)
Rıza Kandiller 31.05.1988 - 01.03.1989 (Vekaleten)
Üstün Sanver 01.03.1989 - 26.05.1991 (Asaleten)
Erhan Yasar 27.05.1991 - 30.11.1992
01.12.1992 - 31.12.1994
(Vekaleten)
(Asaleten)
Ekrem Keskin 01.01.1995 - (Asaleten)