13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29’uncu maddesinde yer alan “Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur” hükmü uyarınca Türkiye Bankalar Birliği Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Birlik Yönetim Kurulu’nun 20 Ekim 2009 (67 sayılı) tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Başkanı’na verilen yetki uyarınca oluşturulan Türkiye Bankalar Birliği Etik Komisyonu isimleri aşağıda yer almaktadır.

 

  • Ahmet Kranda
   Sistem Destek Yöneticisi
   Tel: 212 282 09 73
  • Gonca Kılınç
   Araştırma ve İstatistik Kıdemli Uzmanı
   Tel: 212 282 09 73
  • Hacer Çimen
   İnsan Kaynakları ve Kalite Yöneticisi
   Tel: 212 282 09 73

Komisyon üyelerimiz, özgeçmişleri ile birlikte T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na bildirilmiştir.

Mevzuat

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı)
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bağlantılar

T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu