Staj Hakkında 

Üniversitelerin İktisat, İşletme, İşletme Mühendisliği, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği lisans bölümlerinde öğrenim gören, eğitim aldıkları bölümlerde staj zorunluluğu olan ve en az ikinci sınıfı tamamlamış öğrenciler Birlik bünyesinde staja başvurabilir.

Birlik bünyesinde Araştırma ve İstatistik, Sektör Düzenlemeleri, Mesleki Gelişim ve Eğitim, Kurumsal İletişim, Mali İşler, Teknoloji ve Ödeme Sistemleri, Risk Merkezi ve Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm Bölümlerinde staj yapma imkanı bulunmaktadır. Söz konusu bölümlerden her birine aynı anda en fazla iki stajyer kabul edilir.

Öğrenciler Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında dört (4) hafta süre ile staj yapabilirler. Ancak bazı üniversitelerin belirlemiş olduğu dört (4) haftayı aşan zorunlu staj süreleri Birlik tarafından uygun görülmesi halinde kabul edilebilir.

Staj yapan öğrencilere asgari ücret ödenir.

Staj başvuruları 31 Mayıs tarihine kadar yapılabilir.

İstenilen Belgeler

  • Dilekçe - kaçıncı sınıfta olunduğu, staj için tercih edilen Grup/Birim ve stajın hangi ayda tercih edildiği belirtilir.

  • Üniversite/Yüksekokul Dekanlığı'ndan veya öğrenci işlerinden staj yapma zorunluluğu bulunduğuna ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sigorta bildirim ve prim ödeme yükümlülüklerinin üniversite tarafından karşılanacağına ilişkin yazı

  • Özgeçmiş

  • Üniversite/Yüksekokul Dekanlığı veya okuduğu fakültenin öğretim üyesi tarafından hazırlanmış referans yazısı

Birliğimiz tarafından değerlendirilen tüm başvurular için Haziran ayının ikinci haftasında başvuru sahiplerine cevap verilir.

Staj başvuruları elden, posta, faks veya e-posta ( staj@tbb.org.tr ) yolu ile yapılabilir.

Staj ile ilgili sorular için İnsan Kaynakları ve Kalite Bölümü'ne başvurulması rica olunur.

İletişim Bilgileri

Adres : Nispetiye Cad. Akmerkez B-3 Blok Kat: 13 34340 Etiler/İstanbul
Telefon : (0212) 282 09 73
Faks : (0212) 282 09 46