Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi, üye banka birlikleri arasındaki işbirliğini geliştirmek, bankacıların ve iş insanlarının taleplerini doğru değerlendirerek, bankacılık sektörünün geliştirilmesi, reel sektöre ve ülke ekonomilerine pozitif çıktılar üretmek, sektöre ilişkin konu ve çözümler istişare edilerek tecrübelerin paylaşılması amacıyla faaliyet göstermektedir.

4 Kasım 2022 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur.

Üyeleri; Azerbaycan Bankalar Birliği, Kazakistan Cumhuriyeti Bankalar Birliği, Kırgızistan Bankalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Özbekistan Bankalar Birliği'dir.

Konseyin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar, Başkan Vekilliği’ne ise Azerbaycan Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zakir Nuriyev seçilmiştir.

Konseyin Genel Sekreterliğinin, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürütülmesine kadar verilmiştir.  Azerbaycan Bankalar Birliği  -  www.aba.az

   Kazakistan Cumhuriyeti Bankalar Birliği 

 Kırgızistan Bankalar Birliği  -  http://ub.kg/en/

   Türkiye Bankalar Birliği  -  www.tbb.org.tr

   Türkiye Katılım Bankaları Birliği  -  www.tkbb.org.tr

  Özbekistan Bankalar Birliği  -  https://uba.uz/en/


Gözlemciler

 Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği - http://www.bankalarbirligi.org/

 Macaristan Bankalar Birliği - https://www.bankszovetseg.hu/