Danışma Kurulu, TBB’nin Yönetim Kurulu’nun danışma birimidir. Danışma Kurulu, TBB’nin Yönetim Kurulu’nda yer alan bankaların yönetim kurulları tarafından söz konusu bankaların çoğunluk hisselerini elinde bulunduran hissedarların aday gösterdikleri kişiler arasından seçilir.

Danışma Kurulu’nun görev süresi TBB Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

Danışma Kurulu’nun almış olduğu kararlar tavsiye niteliğinde olup, Yönetim Kurulu’na bildirilir.