Denetim

Genel Kurulda, iki yıl süre ile Yönetim Kurulunda temsil edilmeyen bankalar arasından; mevduat bankalarından yıl sonu bilançolarına göre iki üye ve kalkınma ve yatırım bankalarından bir üye olmak üzere toplam üç üye seçilir.

İç Denetim

TBB'nin bütün hesaplarını ve işlemlerini inceleyerek TBB'nin çalışmaları hakkında sonuçları Genel Kurula sunar.

Dış Denetim

TBB’nin hesap ve işlemlerini kapsayan mali denetimi bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılır.