Genel Kurul üye bankaların temsilcilerinden oluşur.

Görevleri

  • TBB’nin yıllık çalışma ve hesaplarına dair Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlarıyla bütçeyi incelemek ve onaylamak,
  • Yönetim Kurulu üyesi bankaları ve Denetçi bankaları seçmek,
  • TBB’nin görev ve amaçlarıyla ilgili konularda Yönetim Kurulu tarafından yapılacak veya Genel Kurula sunulmak üzere her yıl Mart ayı sonuna kadar üyelerce Yönetim Kurulu’na gönderilecek öneri ve dilekleri görüşmek,
  • Gerekli kararı almak, yeni çalışma yılı hakkında kararlar vermek,

Toplanma usulü, toplantı karar yeter sayısı bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.