Görevleri:

  • Genel Kurul ile Yönetim Kurulu kararlarının üyelere duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek
  • Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek
  • TBB kadrolarını, organizasyon yapısını, ücret politikasını, bütçesini, yönetmelikleri ve faaliyetlerine ait raporları hazırlayarak Yönetim Kurulunun inceleme ve onayına sunmak
  • TBB muhasebesi ve muhasebe defteri ile diğer defterler ve bütün yazışmaları yürütmek
  • TBB’yi resmi makamlar nezdinde, mahkemeler huzurunda ve üçüncü şahıslara karşı Yönetim Kuruluna izafeten temsil etmek
  • Kanun gereğince TBB’den istenen görüş ve bilgileri hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak