Genel Sekreterlik

Görevleri

Genel Kurul ile Yönetim Kurulu kararlarının üyelere duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek,

Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek,

TBB kadrolarını, organizasyon yapısını, ücret politikasını, bütçesini, yönetmelikleri ve faaliyetlerine ait raporları hazırlayarak Yönetim Kurulunun inceleme ve onayına sunmak,

TBB muhasebesi ve muhasebe defteri ile diğer defterler ve bütün yazışmaları yürütmek,

TBB’yi resmi makamlar nezdinde, mahkemeler huzurunda ve üçüncü şahıslara karşı Yönetim Kuruluna izafeten temsil etmek,

Kanun gereğince TBB’den istenen görüş ve bilgileri hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak