Oluşumu

Mevduat bankalarından yıl sonu bilançolarına göre; aktif toplamları en büyük ilk on bankadan oluşan gruptan sekiz üye,
Aktif toplamları itibariyle yukarıdaki grubu teşkil eden bankalardan sonra gelen sekiz bankadan oluşan gruptan üç üye,
Aktif toplamları itibariyle yukarıdaki iki grubu teşkil eden bankalardan sonra gelen bankalar grubundan bir üye ile
Kalkınma ve yatırım bankalarından bir üye olmak üzere, Genel Kurulda her grupça kendi aralarından gizli oyla seçilmek suretiyle teşkil edilir.

Süresi

Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir ve süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

Görevleri

  • TBB statüsünde belirtilen görevleri yapmak
  • İmza yetkileri kararını vermek,
  • Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekilini seçmek,
  • Genel Sekreteri atamak,
  • TBB üyeleri ile bireysel banka müşterileri arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını sağlamak üzere hakem heyeti oluşturmak,
  • Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
  • TBB’nin kurum içi yönetmeliklerini onaylamak,
  • TBB'nin ücret politikalarını belirlemek, yeni açılacak birimlerin kararını vermek,
  • Üyelere ilişin disiplin kararlarının alınması sağlamak

Üyelerin Temsili

Yönetim Kurulunda üyeler yönetim kurulu başkanı, murahhas üye, genel müdür veya genel müdür vekillerinden birisi tarafından temsil olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

Birliği temsil eder ve Genel Kurul kararları ile Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.

Yönetim Kurulu üyesi bankaların genel müdürleri arasından seçilir. Süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile aynıdır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu üyesi bankaların genel müdürleri arasından seçilir. Başkanlık süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile aynıdır.