Vizyon, Misyon ve Temel Değerler

Vizyon

Bankacılık sektör büyüklüğünün milli gelire oranının 2023 yılında yüzde 150’yi aşmasına katkı sağlamaktır. 

Misyon

Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak bankacılık sektörünün büyümesine ve rekabet gücünün artırılmasına, haksız rekabetin önlenmesine, bankacılık mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Temel Değerler

Paydaş Odaklılık: Paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını zamanında ve etkin olarak belirleriz. Ürün ve hizmetlerimizi paydaş memnuniyetini artırmak için sürekli geliştiririz. Paydaş memnuniyetini düzenli olarak ölçümleriz.

Sürekli İyileştirme ve Yenileşim: Ürün ve hizmetlerimizi kalite, etkinlik, verimlilik  ve yenileşim temelinde, sürekli gözden geçirir ve iyileştiririz. Çalışmalarımızda katma değeri artırmayı amaçlarız.

Tanıma ve Takdir: Başarı,bilgi ve uzmanlığı tanır ve takdir ederiz.