Amaç

Bankacılık sektörünün hak ve menfaatlerini koruyarak, rekabet gücünün artırılmasına, haksız rekabetin önlenmesine ve bankacılık mesleğinin gelişmesine katkıda bulunarak, sürdürülebilir büyümeye ve toplumsal kalkınmaya destek olmaktır.

Vizyon

İstikrarlı, güvenli ve kapsayıcı bir finansal ekosistemin sürdürülmesi ve bankacılık sektörünün ekonomiye olan desteği için değer katan çalışmalar yapmak.


Temel Değerler

Paydaş Odaklılık: Paydaşlarımızın beklentilerini alır, memnuniyetini düzenli olarak ölçer, değerlendirir ve faaliyetlerimizde girdi olarak kullanırız. Paydaşlarımızla şeffaf, güvene ve ortak akla dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurarız.

Sürekli İyileştirme ve Yenileşim: Ürün ve hizmetlerimizi paydaşlarımızla birlikte etkinlik ve verimlilik açılarından sürekli gözden geçirir teknolojik gelişmeleri de kullanarak katma değeri artıracak şekilde iyileştiririz.

Tanıma ve Takdir: Birliğin başarısına ve itibarına katkı sağlayan her paydaşımızın gayret, başarı, bilgi ve uzmanlığını tanır ve takdir ederiz.

Çözüm Odaklılık ve Katılımcılık: Ortak akla dayanan, paydaşların rasyonel ihtiyaçlarına cevap veren çözümler üretiriz.

Sürdürülebilirlik: Faaliyetlerimizde ve bankacılık sektöründe çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarına önem veririz.