Vizyon, Misyon ve Temel Değerler

VİZYON

Bankacılık sektör büyüklüğünün milli gelire oranının 2023 yılında yüzde 120’yi aşmasına katkı sağlamaktır. 

MİSYON

Bankacılık sektörünün hak ve menfaatlerini korumak, rekabet gücünün artırılmasına, haksız rekabetin önlenmesine, bankacılık mesleğinin gelişmesine ve finansal istikrarın sürdürülmesine katkıda bulunmaktır.

TEMEL DEĞERLER

Paydaş Odaklılık: Paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını zamanında ve etkin olarak belirleriz. Paydaş memnuniyetini düzenli olarak ölçer ve sonuçlarını analiz ederek faaliyetlerimizde girdi olarak kullanırız.

Sürekli İyileştirme ve Yenileşim: Ürün ve hizmetlerimizi kalite, etkinlik, verimlilik ve yenileşim temelinde, çalışanlarla birlikte sürekli gözden geçirir ve iyileştiririz. Çalışmalarımızda katma değeri artırmayı amaçlarız.

Tanıma ve Takdir: Başarı, bilgi ve uzmanlığı tanır ve takdir ederiz.